زمین کشاورزی در محمدیه

زمین کشاورزی نیازمندیم 30هکتاری با چاه اب

زمین کشاورزی با جاه اب 120کیلومتری تهران به طرف قزوین

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۴ روز پیش | معصومزاده

متر6000

6000متر زمین کشاورزی 2500مترانتهای زمین باغ گردو یک اتاق 9 متری سر جاده اسفالت دارد

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان نوع زمین: زمین دیم

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | پویا نوین

اجاره گاوداری

اجاره گاوداری 50رسی گوشتی واقع در قزوین حصار خروان روستای کبر یت میان

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | معصوم زاده